POLÍTICA DE PRIVACITAT

Darrera actualització: 26/03/2024

Aquest espai està dedicat a la informació sobre el tractament que fem de les teves dades personals.

El responsable del tractament de les dades personals:


ANDORRA TURISME, SAU, amb NRT número A-707655-R i les dades de contacte següents:


Domicili: Edif. Ràdio Andorra, Av. de la Bartra, s/n, AD200 Encamp (Principat d’Andorra).
Telèfon: (+376) 89 11 89
Adreça electrònica: info.ad@visitandorra.com

Delegat de Protecció de Dades: dpo@andorraturisme.ad

 

De conformitat amb la legislació vigent, sobre Privacitat i Protecció de Dades Personals, les dades que ens facilites passaran a formar part del Registre d’Activitats de Tractament responsabilitat d’ANDORRA TURISME, SAU, on figura a la teva disposició i a la de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra, la informació següent:

LA INFORMACIÓ QUE RECOPILEM:

ANDORRA TURISME pot recopilar la informació personal següent dels usuaris del lloc web www.visitandorra.com o mitjançant Facebook, Instagram, Twitter i YouTube en completar els formularis corresponents: nom i cognoms, adreça electrònica, codi postal, país de residència, número de telèfon, data de naixement, sexe i targeta de crèdit.

Quan visites el lloc web o les pàgines oficials de Facebook, Instagram, Twitter i YouTube, i t’hi registres per comprar entrades en línia o bé participes en promocions, enquestes i concursos, o t’inscrius per rebre butlletins d'informació d’ANDORRA TURISME, et demanem les teves dades, que es consideren imprescindibles per poder comprar, participar i/o rebre les comunicacions, pels motius següents:

Les dades, que tractem d’acord amb la normativa vigent i sempre vetllem per la seva protecció, s’utilitzaran únicament amb la finalitat prevista, així com per comunicar qualsevol informació relacionada. La veracitat i l’actualització de les dades facilitades és responsabilitat teva.

 

LA FINALITAT PERQUÈ ES TRACTEN LES DADES:

Les teves dades personals es tracten amb les finalitats següents, segons correspongui:

 

POLÍTICA DE GALETES

Perquè visitandorra.com funcioni correctament, utilitzem galetes de navegació al teu dispositiu. Una galeta és un petit fitxer de text que el lloc web diposita al teu ordinador o mòbil durant un període de temps determinat. Aquesta recorda que ens has visitat darrerament i no repeteix el missatge de consentiment cada cop que navegues de pàgina en pàgina.

La galeta permet que el lloc web reconegui com has navegat, quin contingut t’ha interessat o quines preferències has mostrat en la teva visita, com ara l’inici de sessió o bé l’idioma de navegació, entre d’altres.

Les galetes no recullen en cap cas dades de caràcter personal, són totalment anònimes i les dades que visitandorra.com obté a través de Google Analytics tenen l’adreça IP encriptada. Aquestes dades ens permeten rebre informació sobre els nostres usuaris, que després podem utilitzar per poder crear una millor experiència de navegació i per millorar les funcions del lloc web.

El consentiment es considera atorgat quan l’acceptes explícitament o bé si el navegador està configurat per acceptar l'ús de les galetes. Això també s'aplica si el navegador està predefinit per a aquesta acceptació. Com a usuari, sempre pots configurar el navegador perquè t'informi de la presència de galetes o bé pots configurar-lo manualment perquè no les admeti, ja que aquesta acció no impedirà que puguis accedir a la informació del lloc web.

 

EL TEMPS DURANT EL QUAL ES GUARDEN LES DADES:

ANDORRA TURISME conservarà les teves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les finalitats per a les quals s’han facilitat, les necessitats de donar resposta a consultes que es plantegin o resoldre incidències amb relació a la compravenda d’entrades, la realització de millores i el compliment dels requisits que exigeixi la legislació vigent. Després d’aquest període, les dades personals romandran emmagatzemades en tots els sistemes d’ANDORRA TURISME, tret que decideixis donar-les de baixa.

EL MOTIU PEL QUAL PODEM TRACTAR LES TEVES DADES:

ANDORRA TURISME pot tractar les teves dades personals:

D’una banda, segons l’execució del contracte de compravenda d’entrades, ja que, com a usuari, estàs obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no fer-ho, no es podrà dur a terme la compravenda, ja que les dades també són necessàries per gestionar i emetre la factura de compra.

D’altra banda, segons el consentiment que has prestat a l’hora de recopilar les dades personals mitjançant qualsevol dels formularis.

 

CESSIÓ DE LES DADES PERSONALS:

ANDORRA TURISME no pot cedir ni comunicar a tercers les teves dades personals ni les de cap altre usuari, llevat dels casos següents:

LA PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS:

Andorra Turisme té un acurat sistema de seguretat que garanteix la protecció de les teves dades.

Si es produís un error en el sistema de seguretat a causa del qual les dades es veiessin afectades i, com a conseqüència, es produís la destrucció accidental o il·legal, pèrdua, alteració o divulgació no autoritzada de les dades personals transmeses, emmagatzemades o processades, o s’hi pogués accedir, des de visitandorra.com ens comprometem a actuar amb la màxima transparència i a notificar-ho als usuaris afectats de manera immediata.

ELS DRETS DE L’USUARI RESPECTE DE LES DADES PERSONALS:

Els drets que pots exercir com a usuari són els següents:

Dret d’accés: tens dret que et confirmem si a ANDORRA TURISME estem tractant dades personals que et concerneixen o no, així com a accedir a les teves dades personals que tingui ANDORRA TURISME.

Dret de rectificació: tens dret a sol·licitar que ANDORRA TURISME rectifiqui les teves dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes.

Dret de limitació: tens dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició: pots oposar-te al fet que les teves dades personals siguin objecte d’un tractament basat en les finalitats i l’interès legítim que ANDORRA TURISME persegueix, inclosa l’elaboració de perfils. En aquest cas, ANDORRA TURISME deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i de necessitat o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret de supressió o oblit: pots sol·licitar-nos que les teves dades personals se suprimeixin quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals es van recollir.

Dret de portabilitat: tens dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

Dret a reclamar: Tens dret a presentar una reclamació a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Si vols exercir aquests drets o tens qualsevol dubte sobre el tractament que fem de les teves dades, pots enviar la teva sol·licitud per correu electrònic a dpo@andorraturisme.ad o per correu postal a Andorra Turisme, Edif. Ràdio Andorra, Av. de la Bartra, s/n, AD200 Encamp.

Cal que indiquis, junt amb la sol·licitud, el teu nom i cognoms, domicili o correu electrònic a efectes de notificacions i en cas que necessitem contactar amb tu per comprovar la teva identitat.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Si es produeix qualsevol canvi en aquesta política de privacitat després que l’usuari l’hagi acceptada, se li comunicarà per correu electrònic a l’adreça proporcionada.