POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest espai està dedicat a la informació sobre el tractament que fem de les teves dades personals.

Darrera actualització: 23/11/2022

El responsable del tractament de les dades personals:

ANDORRA TURISME, SAU, amb NRT número A-707655-R, amb les dades de contacte següents:

Domicili: RADIO ANDORRA - Av. de la Bartra s/n - AD200 ENCAMP.
Telèfon: (+376) 89 11 89

De conformitat amb la legislació aplicable, les dades que ens facilites passaran a formar part del fitxer responsabilitat d’ANDORRA TURISME, SAU, registrat a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

La informació que recopilem:

ANDORRA TURISME pot recopilar la informació personal següent dels usuaris del lloc web www.visitandorra.com i/o mitjançant Facebook, Instagram Twitter i YouTube en completar els formularis corresponents: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, codi postal, país de residència, número de telèfon, data de naixement, gènere i targeta de crèdit.

Quan visites el lloc web o les pàgines oficials de Facebook, Instagram, Twitter i YouTube, i t’hi registres per comprar entrades en línia o bé participes en promocions, sortejos, enquestes i concursos, o t’inscrius per rebre newsletters d’ANDORRA TURISME, et demanem les teves dades, que es consideren imprescindibles per poder comprar, participar i/o rebre les comunicacions, pels motius següents:

 • el nom i l’adreça de correu electrònic per identificar-te en totes les comunicacions,
 • el número de targeta de crèdit per poder procedir a la compravenda d’entrades,
 • el número de telèfon per poder contactar amb tu per qualsevol incidència relacionada amb la compravenda d’entrades,
 • el codi postal i el país de residència per poder fer comunicacions d’accions específiques en funció del teu lloc de residència,
 • la data de naixement per tenir la certesa que ets major d’edat, per felicitar-te pel teu aniversari i per oferir-te promocions personalitzades, i el gènere, tipologia d’interessos, l’estructura de la llar, el nombre de fills, la intenció de visita i l’ús de les xarxes socials per poder-nos adreçar de manera més personalitzada i trametre’t comunicacions basades en el teu perfil.

Finalment, quan participes en un esdeveniment organitzat per ANDORRA TURISME podem captar la teva imatge en les fotografies i vídeos amb els quals es documenti gràficament l’esdeveniment.

Les dades es tracten d’acord amb la normativa aplicable i sempre vetllant per la seva protecció, i s’utilitzaran únicament amb la finalitat prevista així com per comunicar qualsevol informació relacionada. La veracitat i l’actualització de les dades facilitades és responsabilitat teva.

La finalitat per a què es tracten les dades:

Les teves dades personals es tracten amb les finalitats següents, segons correspongui:

 • Gestionar i desenvolupar la compravenda en línia d’entrades. Utilitzem la teva informació personal per processar la compra i comunicar-te per correu electrònic o per telèfon qualsevol informació relacionada que pugui ser del teu interès, així com per gestionar i emetre documents acreditatius de la compravenda d’entrades i de qualsevol comunicació relacionada.
 • Gestionar i enviar-te comunicacions personalitzades a través del teu correu electrònic per participar en promocions, sortejos, enquestes, concursos o newsletters d’ANDORRA TURISME relatives a tota l’oferta turística de la destinació Andorra, així com les novetats i els esdeveniments més recents,. La gestió d’aquestes comunicacions suposa l’elaboració de perfils d’usuaris, que consisteix a utilitzar les dades personals que ens facilites i, en el seu cas, la informació de navegació pel lloc web, Facebook, Instagram, YouTube i Twitter per avaluar certs aspectes relacionats amb les teves preferències personals amb l’objectiu d’oferir-te les comunicacions comercials adequades al teu perfil .
 • Extraure estadístiques que ens ajuden a millorar els serveis i productes que li oferim.
 • Publicar amb finalitats informatives o promocionals els noms dels guanyadors i fotografies o vídeos de l’entrega dels premis dels nostres sortejos, ja sigui al nostre lloc web o en mitjans de premsa especialitzats.
 • Respondre a l’exercici dels drets de tots els usuaris, així com a consultes i reclamacions.

Política de cookies:

Per al correcte funcionament de visitandorra.com, utilitzem cookies de navegació al teu dispositiu. Una cookie és un petit fitxer de text que el lloc web diposita al teu ordinador o mòbil durant un període de temps determinat. Aquesta recorda que ens has visitat darrerament i no repeteix el missatge de consentiment cada cop que navegues de pàgina en pàgina.

La cookie permet que el lloc web reconegui com has navegat, quin contingut t’ha interessat o quines preferències has mostrat en la teva visita, com ara l’inici de sessió o bé l’idioma de navegació, entre d’altres.
Les cookies no recullen en cap cas dades de caràcter personal, són totalment anònimes i les dades que visitandorra.com obté a través de Google Analytics tenen l’adreça IP encriptada. Aquestes dades ens permeten rebre informació sobre els nostres usuaris, que després podem utilitzar per poder crear una millor experiència de navegació i per millorar les funcionalitats del lloc web.

Com a usuari, sempre pots configurar el navegador perquè informi de la presencia de cookies o bé pots configurar-lo manualment perquè no les admeti, ja que aquesta acció no impedirà que puguis accedir a la informació del lloc web.

El temps durant el qual es guarden les dades:

ANDORRA TURISME conservarà les teves dades personals durant el període de temps que sigui necessari tenint en compte les finalitats per a les quals han estat facilitades, les necessitats de resoldre incidències amb relació a la compravenda d’entrades, i el compliment dels requisits que exigeixi la legislació aplicable. Després d’aquest període, les dades personals seran conservades durant tot el temps que tardin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable, i una vegada prescrigui la nostra responsabilitat, es suprimiran en tots els sistemes d’ANDORRA TURISME.

En particular, ANDORRA TURISME conservarà les fotografies o vídeos dels esdeveniments que organitzi, incloent-hi la entrega de premis de sortejos, durant un màxim de 2 anys des de la data de l’esdeveniment.

El motiu pel qual podem tractar les teves dades:

ANDORRA TURISME pot tractar les teves dades personals:

D’una banda, segons l’execució del contracte de compravenda d’entrades, ja que, com a usuari, estàs obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no fer-ho, no es podrà dur a terme la compravenda, ja que les dades també són necessàries per gestionar i emetre la factura de compra.

D’altra banda, segons el consentiment que has prestat a l’hora de recopilar les dades personals mitjançant qualsevol dels formularis.

Cessió de les dades personals:

Ni les teves dades personals ni les de cap altre usuari no poden ser cedides o comunicades per ANDORRA TURISME a tercers llevat dels casos següents:

 • A Administracions i Organismes públics, quan així ho exigeixi la legislació aplicable.
 • A empreses encarregades del tractament de dades que prestin serveis per compte d’ANDORRA TURISME i sota el seu control. En qualsevol cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal hauran d’haver acreditat prèviament l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la seva correcta protecció i no podran, en cap cas, utilitzar les dades a què tinguin accés per a finalitats pròpies ni fer-les servir més enllà de les instruccions rebudes o per a finalitats diferents del servei que han de prestar a favor del responsable.
 • A mitjans de premsa especialitzats, per la cobertura i promoció d’esdeveniments.

La seguretat de les dades personals:

Andorra Turisme té un acurat sistema de seguretat que garanteix la protecció de les teves dades i les facilitades per tots els usuaris de visitandorra.com, Facebook, Instagram, YouTube i Twitter.

Si es produís un error en el sistema de seguretat en què les dades es veiessin afectades i, com a conseqüència, es produís la destrucció accidental o il·legal, pèrdua, alteració o divulgació no autoritzada de les dades personals transmeses, emmagatzemades o processades, o s’hi pogués accedir, des d'ANDORRA TURISME ens comprometem a actuar amb la màxima transparència i a notificar-ho als usuaris afectats de manera immediata.

Si tens coneixement o sospites de l'ús indegut de les teves dades personals o d’un accés no autoritzat a aquestes dades per part de tercers, no dubtis a contactar amb nosaltres el més aviat possible.

Els drets de l’usuari respecte de les dades personals:

Els drets que pots exercir com a usuari són els següents:

Dret d’accés: tens dret a obtenir una confirmació sobre si a ANDORRA TURISME estem tractant dades personals que et concerneixen o no, així com a accedir a les teves dades personals que tingui ANDORRA TURISME.

Dret de rectificació: tens dret a sol·licitar que ANDORRA TURISME rectifiqui les teves dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes.

Dret de limitació: tens dret a sol·licitar la limitació dels tractament de les dades. En aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Dret d’oposició: pots oposar-te al fet que les teves dades personals siguin objecte d’un tractament basat en les finalitats i l’interès legítim perseguit per ANDORRA TURISME, inclosa l’elaboració de perfils. En aquest cas, ANDORRA TURISME deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i de necessitat o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret de supressió/oblit: pots sol·licitar-nos que les teves dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides.

Dret de portabilitat: tens dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

Dret a reclamar: Tens dret a presentar una reclamació prop de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Si voleu exercir aquests drets o teniu algun dubte sobre el tractament de les vostres dades, podeu enviar la sol·licitud o per correu postal a ANDORRA TURISME, RADIO ANDORRA - Av. de la Bartra s/n - AD200 ENCAMP. Si decidiu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu postal, indiqueu-nos com podem contactar amb vós en cas que necessitem comprovar la vostra identitat abans d’atendre la vostra sol·licitud.

Cal que indiquis, junt amb la sol·licitud, el teu nom i cognoms, domicili o correu electrònic a efectes de notificacions i el dret exercit.

Modificació de la política de privacitat:

Si es produeix qualsevol canvi en aquesta política de privacitat després que l’usuari l’hagi acceptat, se li comunicarà per correu electrònic a l’adreça proporcionada.