SI VENS A PASSAR UNS DIES A ANDORRA

Sí.
Les autoritats andorranes, espanyoles i franceses no han pres cap mesura per al tancament de les fronteres d’entrada al país. Així doncs, el Govern d’Andorra no aplica cap restricció per accedir al país, ni a la circulació de persones i vehicles pel seu territori.

ESPANYA*
Els ciutadans i residents a Espanya poden desplaçar-se lliurement a Andorra.
Abans de viatjar informa’t de les mesures vigents.

FRANÇA**
Per entrar a Andorra des de França no cal presentar cap certificat sanitari.
Consulta les mesures vigents per accedir/tornar a França al web oficial.

ALTRES DESTINACIONS
Si vens de qualsevol destinació en vehicle cap a Andorra, es pot accedir al nostre país sense restriccions tenint en compte que, segons el país de procedència, se sol·licitarà una documentació sanitària complementària. Consulta la FAQ: A ANDORRA HE D'ACREDITAR ALGUNA DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA?

*Web d’informació d’Espanya i Catalunya.
**Web d’informació de França.

No.

Actualment la utilització de la mascareta és obligatòria en espais tancats.

L’ús de mascareta és obligatori per a totes les persones d’edat igual o superior a 6 anys

 • Certificat de vacunació emès per les autoritats competents del país d’origen a partir dels 14 dies naturals posteriors a la data d’administració de la darrera dosi de la pauta de vacunació completa.
  O bé el certificat que acrediti que la persona ha passat la malaltia i està vacunada contra la COVID-19 amb una dosi de la vacuna i que han passat catorze (14) dies des que es va administrar.
  La vacuna ha d’estar autoritzada per l’Agència Europea de Medicaments (EMA), per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) o per una autoritat reguladora de medicaments. 
  El document acreditatiu pot estar redactat en català, en espanyol, en francès o en anglès, es pot presentar en format de paper o electrònic i ha de contenir, almenys, les dades següents: nom i cognoms del titular, data de vacunació, tipus de vacuna administrada, número en una sèrie de vacunacions sobre el nombre total de dosis, país emissor i identificació de l’organisme que ha emès el certificat de vacunació.
   
 • Certificat de diagnòstic amb resultat negatiu d’una prova diagnòstica de detecció del SARS-CoV-2, mitjançant TMA o PCR, quan aquesta prova hagi estat efectuada en les setanta-dues (72) hores prèvies a l’arribada al Principat d’Andorra.
  Certificat de diagnòstic amb resultat negatiu d’un test d’antigen efectuat en les dotze (12) hores prèvies.
  El document acreditatiu pot estar redactat en català, en espanyol, en francès o en anglès, es pot presentar en format de paper o electrònic i ha de contenir, almenys, les dades següents: nom i cognoms del titular, país emissor, data i hora de la presa de la mostra i tipus de test.
   
 • Certificat de recuperació emès per l’autoritat competent o per un servei mèdic com a mínim 11 dies naturals després de la primera prova TMA o PCR amb resultat positiu. Aquest certificat és vàlid durant 180 dies naturals a partir de la data de presa de la mostra d’aquesta TMA o PCR.
  El document acreditatiu pot estar redactat en català, en espanyol, en francès o en anglès, es pot presentar en format de paper o electrònic i ha de contenir, almenys, les dades següents: nom i cognom del titular, data de la presa de la mostra de la primera prova amb resultat positiu, tipus de prova i país emissor.
   

Els menors de 16 anys estan exempts de presentar el certificat, però hauran de seguir les mesures de prevenció.

 • Qualsevol turista o visitant que hagi de disposar d’una prova diagnòstica TMA o TRA de detecció de la COVID-19 pot demanar-la en els STOP-LAB del Govern, habilitats amb aquesta finalitat. Tel.: (+376) 821 955.
   
 • Tanmateix, diferents laboratoris privats d’anàlisis clíniques del país fan proves diagnòstiques PCR i TRA certificades oficialment.
  Podeu consultar la llista dels STOP-LAB i dels laboratoris privats en el document adjunt.
   
 • També es poden fer proves ràpides d’antígens TRA certificades oficialment a les farmàcies i als centres mèdics* (CM) de les estacions d'esquí, que figuren en el llistat corresponent.
  *El servei de test als centres mèdics de les estacions d’esquí és exclusivament per a clients amb forfet. Per a grups cal demanar cita prèvia amb el centre mèdic (horaris a convenir).
   

LLISTAT LABORATORIS PROVES PCR / TMA / TRA

LLISTAT FARMÀCIES PROVES TRA

LLISTAT CM ESTACIONS D'ESQUÍ PROVES TRA

Resultat negatiu de test ràpid d’antigen (TRA):

Si el resultat negatiu és d’un test ràpid d’antigen (TRA) i teniu una simptomatologia compatible amb infecció aguda (febre, mal de cap, mal de coll, tos seca, dolor generalitzat d’articulacions o musculatura, vòmits o diarrees, refredat nasal, fatiga, pèrdua de gana, pèrdua d’olfacte o gust), cal que us feu seguidament una prova TMA o PCR.

Resultat negatiu de PCR o TMA:

Si el resultat negatiu és d’una prova TMA o PCR o bé és de TRA però no teniu símptomes, es descarta afectació per la COVID.

En ambdós casos és necessari que seguiu extremant les mesures preventives: distància, higiene de mans, ventilació i mascareta.

En cas que sigueu coneixedors que sou contacte d’un cas positiu, encara que el resultat de la prova, ja sigui TRA, TMA o PCR, sigui negatiu, cal que seguiu durant catorze dies les mesures que s’indiquen a continuació:

 • Cal vigilar la temperatura i l’aparició de símptomes.
 • Cal limitar les interaccions socials i evitar el contacte amb persones vulnerables.
 • S’ha de mantenir la distància interpersonal i respectar rigorosament les mesures de protecció adequades: higiene de mans i ús de mascareta.
 • Cal evitar els espais amb molta gent, els espais petits i poc ventilats, etc.
 • S’han d’extremar les precaucions en els mitjans de transport, utilitzar una mascareta FFP2 i posar una atenció especial a totes les altres mesures de protecció: distàncies, ventilació, higiene de mans, etc.

Us recordem que, en cas de tenir una simptomatologia greu, cal que truqueu al 116.

1- Heu d’estar en aïllament durant set dies, independentment del vostre estat d’immunització, a comptar de la data d’inici dels símptomes (si en teniu) o de la realització de la prova (si no teniu símptomes).
 

2- Podeu fer l’aïllament a l’habitació de l’allotjament turístic on esteu allotjats. Cal seguir les mesures següents:

 • No es pot sortir de l’habitació i no es poden rebre visites.
 • Totes les persones que estan en contacte amb vosaltres han d’extremar les mesures de precaució. Cal que limitin el temps de contacte, ventilin l’habitació i  utilitzin sempre la mascareta FFP2 i segueixin la higiene de mans.
 • Cal ventilar l’habitació un mínim de 10 minuts, tres cops al dia.
   

3- Altrament, podeu decidir fer l’aïllament al vostre lloc d’origen. En el trajecte haureu d’evitar el contacte amb altres persones (no dinar en restaurants, per exemple) i extremar totes les mesures de protecció (mascareta FFP2, higiene de mans, etc.). L'autoritat sanitària del Principat informarà les autoritats sanitàries del lloc de destí.
 

4- Posteriorment als set dies d’aïllament, haureu de passar tres dies en vigilància passiva:

 • S’ha de vigilar la temperatura i l’aparició de símptomes.
 • Cal limitar les interaccions socials i evitar el contacte amb persones vulnerables
 • Cal mantenir la distància interpersonal i respectar rigorosament les mesures de protecció adequades: higiene de mans i ús de mascareta.
 • S’han d’evitar els espais amb molta gent, els espais petits i poc ventilats, etc.
 • Cal extremar les precaucions en els mitjans de transport, utilitzar una mascareta FFP2 i posar una atenció especial a totes les altres mesures de protecció: distàncies, ventilació, higiene de mans, etc.
   

5- Si no teniu símptomes o són lleus, no cal contactar amb el metge. Es consideren símptomes lleus: febre, mal de cap, mal de coll, tos seca, dolor generalitzat d’articulacions o musculatura, vòmits o diarrees, refredat nasal, fatiga, pèrdua de gana, pèrdua d’olfacte o gust. Es recomana descans, hidratació i tractament simptomàtic, si és necessari (ex.: paracetamol o ibuprofèn); no es recomana l’ús d’antibiòtics.
 

6- No obstant això, en cas de simptomatologia greu cal contactar amb un metge o bé trucar al 116:

 • Febre o tos persistent de més de tres dies o empitjorament de la tos o la febre.
 • Dificultat respiratòria, dolor toràcic o pressió al pit.
 • Alteració important de l’estat general, com ara letargia o debilitat important, mareig persistent o confusió.
 • Quan els símptomes lleus persisteixen més de sis dies. 
   

7- Aviseu immediatament els vostres contactes perquè puguin fer-se una prova de detecció de la COVID-19 i perquè extremin les mesures de protecció. Es consideren contactes totes les persones amb qui heu estat en un espai tancat sense mascareta durant més de 15 minuts en les darreres 48 hores abans de l’inici dels símptomes o de la presa de la mostra amb un resultat positiu.

1. Es consideren contactes totes les persones amb les quals un cas positiu ha estat en contacte en un espai tancat sense mascareta durant més de 15 minuts en les darreres 48 hores abans de l’inici dels símptomes o de la presa de la mostra amb un resultat positiu.

2. Si sou contactes d’un cas positiu, cal que extremeu les mesures de protecció i us feu una prova de detecció de la COVID-19. Cal seguir aquestes instruccions independentment del vostre estat d’immunització.

3. Podeu retornar al vostre lloc d’origen. En el trajecte haureu d’evitar el contacte amb altres persones (no heu de dinar en restaurants, per exemple) i extremar totes les mesures de protecció (mascareta FFP2, higiene de mans, etc.). En cas que la prova de detecció hagi resultat positiva, l’autoritat sanitària del Principat informarà les autoritats sanitàries del lloc de destí.

4. Si sou contactes i no teniu símptomes o són lleus, no cal contactar amb el metge. Es consideren símptomes lleus: febre, mal de cap, mal de coll, tos seca, dolor generalitzat d’articulacions o musculatura, vòmits o diarrees, refredat nasal, fatiga, pèrdua de gana, pèrdua d’olfacte o gust. Es recomana descans, hidratació i tractament simptomàtic, si és necessari (ex.: paracetamol o ibuprofèn); no es recomana l’ús d’antibiòtics.

5. No obstant això, en cas de simptomatologia greu cal contactar amb un metge o bé trucar al 116:

 • Febre o tos persistent de més de tres dies o empitjorament de la tos o la febre.
 • Dificultat respiratòria, dolor toràcic o pressió al pit.
 • Alteració important de l’estat general, com ara letargia o debilitat important, mareig persistent o confusió.
 • Quan els símptomes lleus persisteixen més de sis dies. 

No. Les mascotes no han de passar cap control sanitari. Només cal portar-ne el passaport sanitari, com és habitual.