SI VENS A PASSAR UNS DIES A ANDORRA

Sí.

Les autoritats andorranes, espanyoles i franceses no han pres cap mesura per al tancament de les fronteres d’entrada al país.
Així doncs, el Govern d’Andorra no aplica actualment cap restricció per accedir al país, ni a la circulació de persones i vehicles pel seu territori.
 

ESPANYA
Actualment els ciutadans i residents a Espanya poden desplaçar-se lliurement a Andorra, sempre respectant les restriccions establertes al Principat.
Abans de viatjar, informa’t de les restriccions vigents en les dates que tens previst desplaçar-te. Consulta aquí la informació actualitzada
 

FRANÇA
Abans de viatjar, informa’t de les restriccions vigents a França en les dates que tens previst desplaçar-te.
Des del 3 de maig de 2021, tant els residents andorrans com els visitants dels Departaments francesos dels Pirineus Orientals i de l’Arieja estan exempts de presentar un test (PCR o TMA) a l’entrada a França. Aquesta exempció només s'aplica als viatges de menys de 24 hores.
 

ALTRES DESTINACIONS
Si vens de qualsevol destinació en vehicle cap a Andorra, es pot accedir al nostre país sense restriccions tenint en compte que, segons el país de procedència, se sol·licitarà una documentació sanitària complementària. 
Consulta-ho a HAIG D’ACREDITAR ALGUNA DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA PER ENTRAR A ANDORRA
 

Consulta les actualitzacions als enllaços següents:
Web d’informació d’Espanya i Catalunya.
Web d’informació de França.

Totes aquestes mesures estan subjectes a revisió segons l’evolució de la situació epidemiològica i poden no estar actualitzades en el moment que consultis aquesta informació. Et recomanem que revisis els decrets vigents del teu lloc d’origen.

 • Andorra, com la majoria de països de l’entorn, aplica una sèrie de protocols per a les persones que visitin el país. Queden exempts de disposar i/o exhibir cap certificat sanitari els ciutadans de la Unió Europea o dels països assimilats (Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà).
   
 • Qualsevol persona a partir de dotze (12) anys que es desplaci a Andorra des d’un país que no sigui de la Unió Europea o d'Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà ha de disposar d’un certificat vàlid (3n punt) i exhibir-lo en cas que qualsevol autoritat pública ho sol·liciti. Quan es doni el cas que la persona a partir de dotze (12) anys que arriba a Andorra hagi pernoctat en una o més d’aquestes zones deu (10) o més nits de forma ininterrompuda just abans de l’arribada a Andorra, NO haurà de disposar i/o exhibir cap certificat sanitari.
   
 • CERTIFICATS ACCEPTATS:
  A. Certificat de vacunació emès per les autoritats competents del país d’origen a partir dels 14 dies naturals posteriors a la data d’administració de la darrera dosi de la pauta de vacunació completa, o bé el certificat que acrediti que la persona ha passat la malaltia i està vacunada contra la COVID-19 amb una dosi de la vacuna i que han passat catorze (14) dies des que es va administrar. La vacuna ha d’estar autoritzada per l’Agència Europea de Medicaments (EMA), per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) o per una autoritat reguladora de medicaments.
  El document acreditatiu pot estar redactat en català, en espanyol, en francès o en anglès, es pot presentar en format de paper o electrònic i ha de contenir, almenys, les dades següents: nom i cognoms del titular, data de vacunació, tipus de vacuna administrada, número en una sèrie de vacunacions sobre el nombre total de dosis, país emissor i identificació de l’organisme que ha emès el certificat de vacunació.
  B. Certificat de diagnòstic amb resultat negatiu d’una prova diagnòstica de detecció del SARS-CoV-2, mitjançant TMA o PCR, quan aquesta prova hagi estat efectuada en les setanta-dues (72) hores prèvies a l’arribada al Principat d’Andorra.
  El document acreditatiu pot estar redactat en català, en espanyol, en francès o en anglès, es pot presentar en format de paper o electrònic i ha de contenir, almenys, les dades següents: nom i cognoms del titular, país emissor, data i hora de la presa de la mostra i tipus de test.
  C. Certificat de recuperació emès per l’autoritat competent o per un servei mèdic com a mínim 11 dies naturals després de la primera prova TMA o PCR amb resultat positiu. Aquest certificat és vàlid durant 180 dies naturals a partir de la data de presa de la mostra d’aquesta TMA o PCR.
  El document acreditatiu pot estar redactat en català, en espanyol, en francès o en anglès, es pot presentar en format de paper o electrònic i ha de contenir, almenys, les dades següents: nom i cognom del titular, data de la presa de la mostra de la primera prova amb resultat positiu, tipus de prova i país emissor.
   
 • En el cas dels residents de l’Estat espanyol, francès o portuguès, pels acords sanitaris existents, es recomana que sol·licitin un volant de desplaçament a la Seguretat Social del seu país. En el cas d’altres nacionalitats, es recomana contractar una assegurança de viatge privada que pugui donar cobertura en cas d’infecció per COVID-19 o altres possibles incidències durant la seva estada a Andorra.

Queden exempts de passar cap control sanitari en arribar a Andorra els ciutadans residents dels països de la Unió Europea o dels països assimilats (Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà.
 

Només les persones a partir de dotze (12) anys que es desplacin al Principat des d’un país que NO sigui de la Unió Europea o dels països assimilats (Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà), i que no disposin del certificat de vacunació o de recuperació o de diagnòstic, estan obligades a confinar-se* durant un període de catorze (14) dies naturals, a comptar des de la data d’entrada a Andorra. En el cas que hagin pernoctat en una o més d’aquestes zones deu o més nits de forma ininterrompuda just abans de l’arribada a Andorra, aquestes persones no hauran de confinar-se.

*El confinament es pot reduir si, a partir dels deu (10) dies des de l’arribada a Andorra, la persona es fa una prova diagnòstica de detecció del SARS-CoV-2, mitjançat PCR o TMA, i obté un resultat negatiu. No obstant això, cal mantenir la vigilància passiva fins als catorze dies.

(Consulta FAQHE DE PASSAR UNA QUARANTENA EN ENTRAR A ANDORRA?).

 • Només les persones a partir de dotze (12) anys que es desplacin al Principat des d’un país que NO sigui de la Unió Europea o dels països assimilats (Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà), i que no disposin del certificat de vacunació o de recuperació o de diagnòstic ja esmentats, estan obligades a confinar-se* durant un període de catorze (14) dies naturals, a comptar des de la data d’entrada a Andorra.
   
 • En el cas que aquestes persones hagin pernoctat en una o més d’aquestes zones deu o més nits de forma ininterrompuda just abans de l’arribada a Andorra, no han de confinar-se. Tanmateix, hauran de disposar d’una declaració jurada que ho justifiqui i dels documents acreditatius de l’arribada o de l’estada a Europa o als països assimilats els deu dies precedents, així com exhibir-los en cas que qualsevol autoritat pública ho sol·liciti. En cas que aquestes persones s’allotgin en un allotjament turístic tres (3) o més nits, hauran de lliurar una còpia de tota aquesta documentació en accedir a l’establiment.

  *El confinament es pot reduir si, a partir dels deu (10) dies des de l’arribada a Andorra, la persona es fa una prova diagnòstica de detecció del SARS-CoV-2, mitjançant PCR o TMA, i obté un resultat negatiu. No obstant això, cal mantenir la vigilància passiva fins als catorze dies.

Qualsevol turista o visitant que es trobi al Principat d’Andorra i que necessiti disposar d’una prova diagnòstica TMA de detecció de la infecció per SARS-CoV-2 per poder desplaçar-se a altres països fora d’Andorra pot sol·licitar que se li faci la prova al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), independentment de la seva nacionalitat i lloc de residència.
 

El preu públic per la prestació del servei és de 40 euros amb IGI inclòs per la realització de cada prova TMA. El sol·licitant rebrà el resultat de la prova juntament amb un informe complet en un termini de 24 h a través del correu electrònic. Per sol·licitar la realització d’aquesta prova cal contactar al (+376) 821 955 i reservar hora.  Tanmateix, al país existeixen altres laboratoris privats que posen a la teva disposició proves diagnòstiques PCR. El resultat s’entregarà en un termini de 24 h.
 

Llistat laboratoris proves PCR / TMA

’ús de mascareta no és obligatori en els espais públics ni en la via urbana; sempre que no es produeixin aglomeracions de persones que no permetin el manteniment de la distància interpersonal de seguretat mínima d’1,5 metres.

L’ús de mascareta és obligatori en locals tancats d’ús públic com per exemple bars, restaurants, comerços i establiments culturals, entre altres.

L’ús de mascareta és obligatori per a totes les persones d’edat igual o superior a vuit anys, tot i que és recomanable a partir de sis anys.

No hi ha cap limitació a l´hora de moure´t per Andorra. S’estableix una distància mínima de seguretat interpersonal d’1,5 metres. Has de saber que en espais oberts has de mantenir una distància de 4 metres si et desplaces a peu, de 10 metres si vas a córrer i de 20 metres si utilitzes la bicicleta.

L’ús de mascareta és obligatori en els vehicles quan vas acompanyat de persones que no conviuen amb tu i quan vas en motocicleta, sempre que no portis casc integral i amb visera.

No. Les mascotes no han de passar cap control sanitari. Només cal portar-ne el passaport sanitari, com és habitual.