Si vens a passar uns dies a Andorra

Sí.
Les autoritats andorranes, espanyoles i franceses no han pres cap mesura per al tancament de les fronteres d’entrada al país. Així doncs, el Govern d’Andorra no aplica cap restricció per accedir al país, ni a la circulació de persones i vehicles pel seu territori.

ESPANYA*
Els ciutadans i residents a Espanya poden desplaçar-se lliurement a Andorra.
Abans de viatjar informa’t de les mesures vigents.

FRANÇA**
Els ciutadans i residents a França poden desplaçar-se lliurement a Andorra.
Abans de viatjar informa’t de les mesures vigents.

ALTRES DESTINACIONS
Si vens de qualsevol destinació en vehicle cap a Andorra, es pot accedir al nostre país sense restriccions tenint en compte que, segons el país de procedència, se sol·licitarà una documentació sanitària complementària. Consulta la FAQ: A ANDORRA HE D'ACREDITAR ALGUNA DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA?

*Web d’informació d’Espanya i Catalunya.
**Web d’informació de França.

No.

No.

Excepte en centres sanitaris i sociosanitaris, on continua sent d'ús obligat.

Qualsevol turista o visitant que hagi de disposar d’una prova diagnòstica TMA o TRA de detecció de la COVID-19 pot demanar-la al STOP-LAB del Govern, habilitat amb aquesta finalitat. Tel.: (+376) 821 955.

Tanmateix, diferents laboratoris privats d’anàlisis clíniques del país fan proves diagnòstiques PCR i TRA certificades oficialment.

LLISTAT LABORATORIS PROVES PCR / TMA / TRA

LLISTAT FARMÀCIES PROVES TRA

No. Les mascotes no han de passar cap control sanitari. Només cal portar-ne el passaport sanitari, com és habitual.