QUI SOM

Andorra és un petit país on podràs viure tot tipus d’experiències, un país amb una gran oferta turística i infraestructures de primer nivell. El nostre objectiu és que la coneguis i gaudeixis al màxim durant la teva estada a Andorra.

Andorra Turisme SAU és una societat pública creada el 21 de setembre de 2007 (BOPA núm. 88, any 19, 24.10.2008), que va iniciar la seva marxa l’1 de març de 2008.

La nostra missió principal és la millora de la posició competitiva d’Andorra com a destinació turística. Com a objectiu estratègic treballem per liderar el disseny i l’execució de les polítiques i les estratègies de màrqueting turístic d’Andorra mitjançant la coordinació permanent amb els diferents ens públics i privats implicats en la cadena de valor.

Les nostres funcions són:

  • Creació del producte turístic.
  • Promoció del producte turístic.
  • Qualitat i innovació aplicada al sector turístic.
  • Gestió del coneixement especialitzat en turisme.
  • Creació i gestió de xarxes d’informació turística.
  • Coordinació i eficiència de la cadena de valor turístic d’Andorra.