Algemene regels - Online verloting

In het kader van de publiciteitscampagne van de zomeractie 2019: Beleef je eigen zomerverhaa organiseert de vennootschap Andorra Turisme, SAU (hierna te noemen Andorra Toerisme), vennootschap opgericht volgens de wet 13/2007, van 20 september, inzake de oprichting van vennootschappen, Andorra Turisme, S.A., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 12.506, boek S-170, bladzijden 161-170, op 21 januari 2008, met fiscaal registratienummer NRT 707655-R, gevestigd in Calle Prat de la Creu, 59-65, bloque D, 4.º piso, AD500 Andorra La Vella, de verloting van een verblijf in een hotel in Andorra inclusief zomeractiviteiten onder de deelnemers die zich aanmelden op de website www.visitandorra.com overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden die hieronder worden vermeld.
Om deel te nemen aan de verloting is het noodzakelijk om zowel de persoonsgegevens die onmisbaar zijn te verzamelen als uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Wij vragen u om deze aandachtig te lezen.

 • Deelnemers: Alle meerderjarige personen die niet de Andorrese nationaliteit hebben of in Andorra wonen en die zich op de website www.visitandorra.com registreren met de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, postcode en land. Er wordt per e-mailadres slechts één deelnemer toegestaan.

Deelname is gratis (behalve de kosten voor de verbinding met internet om de website te openen).

 • Duur: deelnemers kunnen zich inschrijven van 21/06/2019 tot en met 05/08/2019.
 • Prijs*: Onder alle deelnemers wordt een prijs verloot van een verblijf van 5 dagen / 4 nachten in Andorra in een viersterrenhotel op basis van logies en ontbijt. De winnaar van de verloting (hierna te noemen de Winnaar) kan op kiezen uit een van de volgende drie opties:
 1. Met het gezin (4 personen): 4 arrangementen voor zomeractiviteiten in het Family Park te Canillo, 4 entreekaarten voor Naturland, 4 entreekaarten voor Caldea en 4 arrangementen voor het Avonturenbos van Engolasters.
 2. Met vrienden (4 personen): excursie voor 4 personen met buggy's of quads, excursie voor 4 personen te paard, 4 entreekaarten voor Caldea, 4 entreekaarten voor karting op de ijsbaan (Palau de Gel).
 3. Met partner (2 personen): Verblijf in een romantisch hotel met spa, 2 algemene entreekaarten voor Inúu met een massage van 60 minuten, rondleiding door het Natuurpark Valle Madriu-Perafita-Claror, 2 diners met wijn in een vijfsterrenhotel aan de voet van de pistes.

* Transport naar en in Andorra is niet bij de prijs inbegrepen.

Het verblijf moet vóór 31 october 2019 plaatsvinden. De prijs is aan veranderingen onderhevig op grond van weersomstandigheden, beschikbaarheid van de aan de prijs deelnemende accommodaties of andere oorzaken die niet toe te schrijven zijn aan Andorra Toerisme. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en kan niet worden geruild voor geld of voor andere zaken. Bij annulering van het verblijf om redenen die niet toe te schrijven zijn aan Andorra Toerisme, heeft de Winnaar geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

 • Trekking: Deze zal op 23/09/2019 plaatsvinden op het kantoor van Andorra Toerisme gevestigd in Calle Prat de la Creu 59-65, escalera D, 4.º piso, AD500 Andorra la Vella.
 • Winnaar: de voor- en achternaam en het land van de Winnaar van de verloting wordt bekend gemaakt op de website www.visitandorra.com op de dag van de verloting. De Winnaar zal per e-mail worden geïnformeerd over hoe de prijs zal worden overhandigd.

Voor de overhandiging van de prijs moet de Winnaar zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs of paspoort. De Winnaar is verplicht om alle nodige informatie en documentatie te verstrekken op het moment dat Andorra Toerisme daarom vraagt om zo alle persoonsgegevens die door de Winnaar zijn verstrekt te kunnen verifiëren. Vanaf het moment waarop de Winnaar de e-mail ontvangt met het bericht dat hij/zij de Winnaar is, beschikt hij/zij over 7 kalenderdagen om de prijs te accepteren of ervan af te zien. Wanneer de Winnaar zich niet meldt in de aangegeven termijn of afstand doet van de prijs, of niet gelocaliseerd kan worden omdat de identiteitsgegevens onvolledig of incorrect zijn, zal de prijs niet worden toegekend.

 • Recht van uitsluiting en modificatie: Andorra Toerisme behoudt zich het recht voor om deelnemers die zij in strijd acht met deze regels, evenals personen die om juridische redenen niet kunnen deelnemen of die in strijd zijn met de goede gebruiken en het imago van Andorra, niet te publiceren en te allen tijde uit te sluiten van deelname aan de verloting. De uitsluiting van welke deelnemer ook betekent het verlies van de prijs en alle rechten die bij de prijs horen. Andorra Toerisme behoudt zich het recht voor om de verloting op ieder moment te wijzigen of te annuleren, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, zonder dat de deelnemers zich daarbij kunnen beroepen op welk recht of welke vergoeding dan ook.
 • Bescherming persoonsgegevens: Raadpleeg ons privacybeleid met betrekking tot de door de deelnemers verstrekte gegevens hier.
 • Toepasselijke wet en bevoegde jurisdictie: Deze Algemene Voorwaarden worden in al hun aspecten beheerst door de Andorrese wetgeving en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien moeten worden voorgelegd aan de rechtbanken van het Prinsdom Andorra.