Algemene regels - Online verloting

In het kader van de publiciteitscampagne van de zomeractie 2023: Atypical Andorra organiseert het overheidsbedrijf Andorra Turisme, SAU (hierna te noemen Andorra Turisme), vennootschap opgericht volgens de Andorrese wet 13/2007, van 20 september, inzake de oprichting van de vennootschap, Andorra Turisme, S.A., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 12.506, boek S-170, bladzijden 161-170, op 21 januari 2008, met fiscaal registratienummer NRT 707655-R, gevestigd in oud gebouw van Ràdio Andorra, avinguda de la Bartra, s/n, AD200, Encamp, de verloting van een verblijf in Andorra inclusief zomeractiviteiten onder de deelnemers die zich aanmelden op de website www.visitandorra.com overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden die hieronder worden vermeld.

Bovendien willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om uw toestemming te vragen ons nieuws, exclusieve inhoud en vele andere zaken die wij met u willen delen, eerst aan u uit te leggen, in overeenstemming met uw woonplaats en andere interesses die u ons via onze website hebt meegedeeld.

Voor deelname aan de verloting moeten de nodige persoonsgegevens worden verzameld en dient u uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Wij vragen u om deze aandachtig te lezen.

 • Deelnemers: Alle meerderjarige personen die niet de Andorrese nationaliteit hebben of in Andorra wonen en die zich op de website www.visitandorra.com registreren met de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, postcode en land. Er wordt per e-mailadres slechts één deelnemer toegestaan.

Deelname is gratis (behalve de kosten voor de internet verbinding om de website te openen).

 • Duur: deelnemers kunnen zich inschrijven van 25/04/2023 tot en met 16/07/2023.
 • Prijs*: Onder alle deelnemers wordt, een prijs verloot van een verblijf voor 2 personen inclusief:
  • 1 overnachting in een landelijk hotel met ontbijt en diner.
  • Wellnessactiviteit (te kiezen tussen massage in het bos of yoga in het bos)

of

  • Trekking met gids naar de Madriu-Perafita-Claror vallei (picknick inbegrepen)

of

  • Paardrij excursie

* Bij de prijs zijn geen reizen van en naar Andorra of binnen Andorra inbegrepen.

Het verblijf moet vóór 31 october 2023 plaatsvinden. De prijs is aan veranderingen onderhevig op grond van weersomstandigheden, beschikbaarheid van de aan de prijs deelnemende accommodaties of andere oorzaken die niet toe te schrijven zijn aan Andorra Turisme. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor geld of voor andere zaken. Bij annulering van het verblijf om redenen die niet toe te schrijven zijn aan Andorra Turisme, heeft de winnaar geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

 • Trekking: Deze zal op 18/07/2023 plaatsvinden op het kantoor van Andorra Turisme, gevestigd in oud gebouw van Ràdio Andorra, avinguda de la Bartra, s/n, AD200, Encamp.
 • Winnaar: de voor- en achternaam en het land van de winnaar van de verloting wordt bekend gemaakt op de website www.visitandorra.com op de dag van de verloting. De winnaar zal per e-mail worden geïnformeerd over hoe de prijs zal worden uitgereikt.

Voor de uitgereikt van de prijs moet de winnaar zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs of paspoort. De winnaar is verplicht om alle nodige informatie en documentatie te verstrekken op het moment dat Andorra Turisme daarom vraagt om zo alle persoonsgegevens die door de winnaar zijn verstrekt te kunnen verifiëren. Vanaf het moment waarop de winnaar de e-mail ontvangt met het bericht dat hij/zij de winnaar is, beschikt hij/zij over 7 kalenderdagen om de prijs te accepteren of ervan af te zien. Wanneer de winnaar zich niet meldt in de aangegeven termijn of afstand doet van de prijs, of niet gelokaliseerd kan worden omdat de identiteitsgegevens onvolledig of onjuist zijn, zal de prijs niet worden toegekend.

 • Recht van uitsluiting en modificatie: Andorra Turisme behoudt zich het recht voor om deelnemers die zij in strijd acht met deze regels, evenals personen die om juridische redenen niet kunnen deelnemen of die in strijd zijn met de goede gebruiken en het imago van Andorra, niet te publiceren en te allen tijde uit te sluiten van deelname aan de verloting. De uitsluiting van welke deelnemer ook betekent het verlies van de prijs en alle rechten die bij de prijs horen. Andorra Turisme behoudt zich het recht voor om de verloting op ieder moment te wijzigen of te annuleren, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, zonder dat de deelnemers zich daarbij kunnen beroepen op welk recht of welke vergoeding dan ook.
 • Toepasselijke wet en bevoegde jurisdictie: Deze Algemene Voorwaarden vallen in alle aspecten onder de Andorrese wetgeving en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien moeten worden voorgelegd aan de rechtbanken van het Prinsdom Andorra.