Algemene regels - Online verloting

In het kader van de publiciteitscampagne van de winter 2021/2022, organiseert de vennootschap Andorra Turisme, SAU (hierna te noemen Andorra Toerisme), vennootschap opgericht volgens de wet 13/2007, van 20 september, inzake de oprichting van vennootschappen, Andorra Turisme, S.A., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 12.506, boek S-170, bladzijden 161-170, op 21 januari 2008, met fiscaal registratienummer NRT 707655-R, gevestigd in Calle Prat de la Creu, 59-65, bloque D, 4.º piso, AD500 Andorra La Vella, de verloting van een verblijf Andorra onder de deelnemers die zich aanmelden op de website www.visitandorra.com overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden die hieronder worden vermeld.

Daarnaast willen we graag van deze gelegenheid gebruik maken om u te vragen ons toestemming te geven om u als eerste alle nieuws, exclusieve inhoud en andere dingen die we willen delen te vertellen, afhankelijk van waar u woont en de interesses die u ons via onze website heeft doorgegeven.

Om deel te nemen aan de verloting is het noodzakelijk om zowel de persoonsgegevens die onmisbaar zijn te verzamelen als uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Wij vragen u om deze aandachtig te lezen.

  • Deelnemers: Alle meerderjarige personen die niet de Andorrese nationaliteit hebben of in Andorra wonen en die zich op de website www.visitandorra.com registreren met de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, postcode en land. Er wordt per e-mailadres slechts één deelnemer toegestaan.

Deelname is gratis (behalve de kosten voor de verbinding met internet om de website te openen).

Duur: deelnemers kunnen zich inschrijven van 25/11/2021 tot en met 30/03/2022.

Prijs*: onder alle deelnemers zal er een loterij zijn voor een verblijf in Andorra inclusief:

  1. Twee overnachtingen in een landelijke accommodatie op basis van logies en ontbijt voor 2 personen.
  2. Een dagskipas per persoon (totaal 2 skipassen) om te kiezen tussen Grandvalira, Ordino Arcalís of Pal Arinsal.
  3. Nachtervaring om uit te kiezen voor twee personen.

* Transport naar en vanaf Andorra en binnen Andorra is niet bij de prijs inbegrepen.

Het verblijf moet vóór 31/01/2023 plaatsvinden. De prijs is aan veranderingen onderhevig op grond van weersomstandigheden, beschikbaarheid van de aan de prijs deelnemende accommodaties of andere oorzaken die niet toe te schrijven zijn aan Andorra Toerisme. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en kan niet worden geruild voor geld of voor andere zaken. Bij annulering van het verblijf of de onmogelijkheid om het uit te voeren om redenen die niet toe te schrijven zijn aan Andorra Toerisme, heeft de winnaar geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

Trekking: Deze zal op 01/04/2022 plaatsvinden op het kantoor van Andorra Toerisme gevestigd in Calle Prat de la Creu 59-65, escalera D, 4.º piso, AD500 Andorra la Vella.

winnaar: de voor- en achternaam en het land van de winnaar van de verloting wordt bekend gemaakt op de website www.visitandorra.com op de dag van de verloting. De winnaar zal per e-mail worden geïnformeerd over hoe de prijs zal worden overhandigd.

Voor de overhandiging van de prijs moet de winnaar zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs of paspoort. De winnaar is verplicht om alle nodige informatie en documentatie te verstrekken op het moment dat Andorra Toerisme daarom vraagt om zo alle persoonsgegevens die door de winnaar zijn verstrekt te kunnen verifiëren. Vanaf de dag na het moment waarop de winnaar de e-mail ontvangt met het bericht dat hij/zij de winnaar is, beschikt hij/zij over 7 kalenderdagen om de prijs te accepteren of ervan af te zien. Wanneer de winnaar zich niet meldt in de aangegeven termijn of afstand doet van de prijs, of niet gelokaliseerd kan worden omdat de identiteitsgegevens onvolledig of incorrect zijn, zal de prijs niet worden toegekend.

Recht van uitsluiting en modificatie: Andorra Toerisme behoudt zich het recht voor om deelnemers die zij in strijd acht met deze regels, evenals personen die om juridische redenen niet kunnen deelnemen of die in strijd zijn met de goede gebruiken en het imago van Andorra, niet te publiceren en te allen tijde uit te sluiten van deelname aan de verloting. De uitsluiting van welke deelnemer ook betekent het verlies van de prijs en alle rechten die bij de prijs horen. Andorra Toerisme behoudt zich het recht voor om de verloting op ieder moment te wijzigen of te annuleren, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, zonder dat de deelnemers zich daarbij kunnen beroepen op welk recht of welke vergoeding dan ook.

Bescherming persoonsgegevens: Raadpleeg ons privacybeleid met betrekking tot de door de deelnemers verstrekte gegevens hier.

Toepasselijke wet en bevoegde jurisdictie: Deze algemene voorwaarden worden in al hun aspecten beheerst door de Andorrese wetgeving en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien moeten worden voorgelegd aan de rechtbanken van het Prinsdom Andorra.