Parl’App

Ubicació i contacte

Fins a 105 espais d’interès turístic del Principat disposen d’informació turística accessible per a les persones amb diferents discapacitats sensorials, cosa que fomenta el turisme inclusiu.

Els codis QR ubicats en monuments, escultures, miradors panoràmics i altres equipaments d’arreu del país permeten que, mitjançant l’escaneig amb el mòbil particular, els usuaris puguin gaudir d’informació turística universalment accessible.

Els codis QR proporcionen continguts descriptius en llengua de signes i locucions en català, castellà, francès i anglès.

Els miradors ecoturístics i els panells interpretatius “Natura en ruta” d’arreu del país també estan dotats de QR, amb informació accessible sobre el paisatge, la fauna i flora de l’entorn.

Fotos