SI VAS A UN RESTAURANT

Actualment és obligatori presentar el certificat COVID per accedir als bars, cafeteries, i restaurants.

 • Per accedir als establiments els usuaris podran acreditar els seus certificats -sigui de vacunació, de prova diagnòstica negativa o de recuperació- en format paper o digital.
   
 • Els menors de 16 anys estan exempts de presentar el certificat, però hauran de seguir les mesures de prevenció.

Per conèixer les tipologies de certificats acceptats a Andorra consulta la FAQ:
HE D'ACREDITAR ALGUNA DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA PER ENTRAR A ANDORRA?

 • El nombre màxim de persones que es poden agrupar per taula és de 6 en espais interiors i 10 en exteriors, excepte en el cas de nuclis convivents superiors.
   
 • Als àpats de celebració hi pot haver un màxim de 30 comensals a l'interior i 50 a l'exterior distribuïts en taules de 6/10 persones.  Els assistents a partir de vuit anys d’edat han de disposar del resultat negatiu d’una prova TRA duta a terme en un establiment sanitari autoritzat en un termini màxim de 12 hores prèvies.
   
 • Els clients hauran de dur la mascareta fins al moment de consumir.
   
 • Per mantenir la distància de seguretat entre persones, els clients només poden consumir asseguts.
   
 • Les taules han d’estar separades obligatòriament per les distàncies mínimes estipulades.
   
 • Els establiments poden oferir servei a l'interior i l'exterior de les 07:00 h fins a les 01:00 h.
   

Es recomana reservar taula amb antelació.

 • El nombre màxim de persones que es poden agrupar per taula és de 6 en espais interiors i 10 en exteriors, excepte en el cas de nuclis convivents superiors.
   
 • Als àpats de celebració hi pot haver un màxim de 30 comensals a l'interior i 50 a l'exterior distribuïts en taules de 6/10 persones. Els assistents a partir de vuit anys d’edat han de disposar del resultat negatiu d’una prova TRA duta a terme en un establiment sanitari autoritzat en un termini màxim de 12 hores prèvies.
   
 • Els clients hauran de dur la mascareta fins al moment de consumir.
   
 • Per mantenir la distància de seguretat entre persones, els clients només poden consumir asseguts.
   
 • Les taules han d’estar separades obligatòriament seguint les distàncies estipulades.
   
 • Els establiments poden oferir servei a l'interior i l'exterior de les 07:00 h fins a les 01:00 h.

Et recomanem que paguis amb targeta, sempre que puguis.