SI RESERVES UN ALLOTJAMENT TURÍSTIC

L’admissió a un allotjament turístic està sotmesa a la presentació del resultat negatiu d’una prova diagnòstica (PCR o TMA) a tots els turistes que pernoctin 3 o més nits al país, i que siguin majors de 6 anys. Aquesta prova haurà d’estar feta amb una antelació màxima de 72 hores a l’arribada a Andorra.

Queden exempts de presentar aquesta prova tots els visitants residents en territori francès, espanyol i portuguès, atesos els convenis sanitaris existents entre els països respectius. De la mateixa manera, també quedaran exempts els turistes que provinguin de països considerats com a «zona verda», és a dir, els que tenen al seu territori una ràtio de tests per població superior a 5.000 proves per 100.000 habitants per setmana o una positivitat inferior al 9 %. 

El document acreditatiu ha de ser l’original, pot estar redactat en català, en espanyol, en francès o en anglès i es pot presentar en format paper o electrònic. El document ha de contenir, almenys, les dades següents: nom del turista, número de passaport o del document o la targeta d’identitat (que ha de coincidir amb l’utilitzat en la documentació del viatge), data de realització de la prova, identificació i dades de contacte del centre que fa l’anàlisi, la tècnica emprada i el resultat negatiu de la prova.

 

Quan arribis a l'allotjament turístic, l’establiment t'informarà de quines són les condicions d'ús de les zones comunes, l’spa i el gimnàs (si disposa d’aquests espais) perquè puguis fer ús de les instal·lacions amb tota seguretat.

Et recomanem que paguis amb targeta, sempre que puguis.