Si em poso malalt durant la meva estada a Andorra

Els símptomes més comuns de la COVID-19 són els respiratoris: febre, tos i dificultat respiratòria. Alguns pacients presenten també simptomatologia digestiva, com diarrea i dolor abdominal, cefalea, cansament intens (astènia) i la pèrdua d'olfacte i gust.

Qualsevol turista o visitant que hagi de disposar d’una prova diagnòstica TMA o TRA de detecció de la COVID-19 pot demanar-la al STOP-LAB del Govern, habilitat amb aquesta finalitat. Tel.: (+376) 821 955.

Tanmateix, diferents laboratoris privats d’anàlisis clíniques del país fan proves diagnòstiques PCR i TRA certificades oficialment.

LLISTAT LABORATORIS PROVES PCR / TMA / TRA

LLISTAT FARMÀCIES PROVES TRA

Resultat negatiu de test ràpid d’antigen (TRA):
Si el resultat negatiu és d’un test ràpid d’antigen (TRA) i teniu una simptomatologia compatible amb infecció aguda (febre, mal de cap, mal de coll, tos seca, dolor generalitzat d’articulacions o musculatura, vòmits o diarrees, refredat nasal, fatiga, pèrdua de gana, pèrdua d’olfacte o gust), cal que us feu seguidament una prova TMA o PCR.

Resultat negatiu de PCR o TMA:
Si el resultat negatiu és d’una prova TMA o PCR o bé és de TRA però no teniu símptomes, es descarta afectació per la COVID.

En ambdós casos és necessari que seguiu extremant les mesures preventives: distància, higiene de mans, ventilació i mascareta.

En cas que sigueu coneixedors que sou contacte d’un cas positiu, encara que el resultat de la prova, ja sigui TRA, TMA o PCR, sigui negatiu, cal que seguiu durant catorze dies les mesures que s’indiquen a continuació:
Cal vigilar la temperatura i l’aparició de símptomes.
Cal limitar les interaccions socials i evitar el contacte amb persones vulnerables.
S’ha de mantenir la distància interpersonal i respectar rigorosament les mesures de protecció adequades: higiene de mans i ús de mascareta.
Cal evitar els espais amb molta gent, els espais petits i poc ventilats, etc.
S’han d’extremar les precaucions en els mitjans de transport, utilitzar una mascareta FFP2 i posar una atenció especial a totes les altres mesures de protecció: distàncies, ventilació, higiene de mans, etc.

Us recordem que, en cas de tenir una simptomatologia greu, cal que truqueu al 116.

1- Heu d’estar en aïllament durant set dies, independentment del vostre estat d’immunització, a comptar de la data d’inici dels símptomes (si en teniu) o de la realització de la prova (si no teniu símptomes).

2- Podeu fer l’aïllament a l’habitació de l’allotjament turístic on esteu allotjats. Cal seguir les mesures següents:
No es pot sortir de l’habitació i no es poden rebre visites.
Totes les persones que estan en contacte amb vosaltres han d’extremar les mesures de precaució. Cal que limitin el temps de contacte, ventilin l’habitació i  utilitzin sempre la mascareta FFP2 i segueixin la higiene de mans.
Cal ventilar l’habitació un mínim de 10 minuts, tres cops al dia.

4- Posteriorment als set dies d’aïllament, haureu de passar tres dies en vigilància passiva:
S’ha de vigilar la temperatura i l’aparició de símptomes.
Cal limitar les interaccions socials i evitar el contacte amb persones vulnerables
Cal mantenir la distància interpersonal i respectar rigorosament les mesures de protecció adequades: higiene de mans i ús de mascareta.
S’han d’evitar els espais amb molta gent, els espais petits i poc ventilats, etc.
Cal extremar les precaucions en els mitjans de transport, utilitzar una mascareta FFP2 i posar una atenció especial a totes les altres mesures de protecció: distàncies, ventilació, higiene de mans, etc.

5- Si no teniu símptomes o són lleus, no cal contactar amb el metge. Es consideren símptomes lleus: febre, mal de cap, mal de coll, tos seca, dolor generalitzat d’articulacions o musculatura, vòmits o diarrees, refredat nasal, fatiga, pèrdua de gana, pèrdua d’olfacte o gust. Es recomana descans, hidratació i tractament simptomàtic, si és necessari (ex.: paracetamol o ibuprofèn); no es recomana l’ús d’antibiòtics.

6- No obstant això, en cas de simptomatologia greu cal contactar amb un metge o bé trucar al 116:
Febre o tos persistent de més de tres dies o empitjorament de la tos o la febre.
Dificultat respiratòria, dolor toràcic o pressió al pit.
Alteració important de l’estat general, com ara letargia o debilitat important, mareig persistent o confusió.
Quan els símptomes lleus persisteixen més de sis dies. 

7- Aviseu immediatament els vostres contactes perquè puguin fer-se una prova de detecció de la COVID-19 i perquè extremin les mesures de protecció. Es consideren contactes totes les persones amb qui heu estat en un espai tancat sense mascareta durant més de 15 minuts en les darreres 48 hores abans de l’inici dels símptomes o de la presa de la mostra amb un resultat positiu.

1. Es consideren contactes totes les persones amb les quals un cas positiu ha estat en contacte en un espai tancat sense mascareta durant més de 15 minuts en les darreres 48 hores abans de l’inici dels símptomes o de la presa de la mostra amb un resultat positiu.

2. Si sou contactes d’un cas positiu, cal que extremeu les mesures de protecció i us feu una prova de detecció de la COVID-19. Cal seguir aquestes instruccions independentment del vostre estat d’immunització.

3. Podeu retornar al vostre lloc d’origen. En el trajecte haureu d’evitar el contacte amb altres persones (no heu de dinar en restaurants, per exemple) i extremar totes les mesures de protecció (mascareta FFP2, higiene de mans, etc.). En cas que la prova de detecció hagi resultat positiva, l’autoritat sanitària del Principat informarà les autoritats sanitàries del lloc de destí.

4. Si sou contactes i no teniu símptomes o són lleus, no cal contactar amb el metge. Es consideren símptomes lleus: febre, mal de cap, mal de coll, tos seca, dolor generalitzat d’articulacions o musculatura, vòmits o diarrees, refredat nasal, fatiga, pèrdua de gana, pèrdua d’olfacte o gust. Es recomana descans, hidratació i tractament simptomàtic, si és necessari (ex.: paracetamol o ibuprofèn); no es recomana l’ús d’antibiòtics.

5. No obstant això, en cas de simptomatologia greu cal contactar amb un metge o bé trucar al 116:
Febre o tos persistent de més de tres dies o empitjorament de la tos o la febre.
Dificultat respiratòria, dolor toràcic o pressió al pit.
Alteració important de l’estat general, com ara letargia o debilitat important, mareig persistent o confusió.
Quan els símptomes lleus persisteixen més de sis dies. 

Si resideixes a l’Estat espanyol, francès o portuguès, només necessites un volant de desplaçament de la teva Seguretat Social.

Si resideixes en un país diferent, et recomanem que contractis una assegurança privada, ja que si et cal rebre atenció mèdica i/o hospitalària, n’hauràs d'abonar l'import.

Cos de Policia: 110

Bombers: 118

Rescat de muntanya: 112

Urgències mèdiques: 116

Hospital Nostra Senyora de Meritxell: (+376) 871 100