Condicions generals del sorteig

En el marc de la campanya de promoció d’hivern 2021/2022, la societat pública Andorra Turisme, SAU (en endavant, Andorra Turisme), societat constituïda a l’empara de la Llei 13/2007, de 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA, inscrita al Registre de Societats amb el número 12.506, llibre S-170, folis 161-170, el 21 de gener de 2008, amb NRT 707655-R i domicili al carrer Prat de la Creu, 59-65, bloc D, 4t pis, AD500 Andorra la Vella, organitza un sorteig que consisteix en una estada a Andorra entre tot els participants que es registrin a la web www.visitandorra.com d’acord amb els termes i les condicions que s’indiquen a continuació.

Addicionalment, ens agradaria aprofitar aquesta oportunitat perquè ens autoritzes a explicar-te primer a tu totes les novetats, continguts exclusius i tantes altres coses que tenim per compartir-te segons on resideixis i altres interessos que ens hagis comunicat a través de la nostra web.

La participació al sorteig requereix la recopilació de les dades personals que es considerin imprescindibles i l’acceptació expressa d’aquestes condicions generals. Per això, us demanem que les llegiu atentament.

Participants: totes les persones han de ser majors d’edat, no tenir nacionalitat andorrana ni ser residents al Principat d’Andorra i, en inscriure’s al web www.visitandorra.com, han de facilitar les dades següents: nom, cognoms, adreça  de correu electrònic, data de naixement, codi postal i país de residència. Només s’admetrà un participant per adreça de correu electrònic.

La participació és gratuïta (a part de les despeses que implica la connexió a la xarxa per accedir al lloc web).

Durada: s’hi pot participar del 25/11/2021 al 30/03/2022, ambdues dates incloses.

Premi*: entre tots els participants es sortejarà una estada a Andorra que inclou:

  1. Dos nits en un allotjament rural en règim d’allotjament i esmorzar per a 2 persones.
  2. Un forfait de dia per persona (total de 2 forfaits) a escollir entre Grandvalira, Ordino Arcalís o Pal Arinsal.
  3. Experiència nocturna a escollir per a dues persones.

* El premi no inclou els desplaçaments fins i des d’Andorra i dins d’Andorra.

S’haurà de gaudir del premi abans del 31/01/2023. El contingut del premi està subjecte a canvis causats pel temps, per la disponibilitat dels establiments que hi participen o per causes alienes a Andorra Turisme. El premi és personal i intransferible, i no es podrà intercanviar per diners en efectiu ni per cap altra cosa. En cas d’anul·lació de l’estada o impossibilitat de portar-la a terme, per motius aliens a Andorra Turisme, el Guanyador no tindrà dret a cap tipus d’indemnització.

Sorteig: es durà a terme el dia 01/04/2022 a les oficines d’Andorra Turisme, al carrer Prat de la Creu 59-65, escala D, 4t pis, AD500 Andorra la Vella.

Guanyador: el nom, els cognoms i el país de residència del Guanyador del sorteig es publicaran al lloc web www.visitandorra.com el mateix dia del sorteig. D’altra banda, el Guanyador rebrà informació per correu electrònic sobre com se li lliurarà el premi.

En el moment de recollir-lo, el Guanyador haurà de presentar el document nacional d’identitat o passaport per identificar-se degudament. El Guanyador té l’obligació de proporcionar tota la informació i documentació necessàries en el moment que Andorra Turisme li demani, per comprovar les dades personals que ha facilitat. A comptar de l’endemà del dia que rebi el correu electrònic en el qual se li comuniqui que és el Guanyador, disposarà d’un termini de 7 dies naturals per acceptar el premi o renunciar-hi. Si, en el termini indicat, el Guanyador no es manifesta o renuncia al premi, o no se’l pot localitzar perquè la identificació facilitada està incompleta o és incorrecta, el premi es declararà desert.

Drets d’exclusió i modificació: Andorra Turisme es reserva el dret de no publicar i d’excloure en qualsevol moment de la participació al sorteig tots els participants que consideri que incompleixen aquestes bases, així com les persones que no puguin participar-hi per motius legals o que contradiguin els bons costums i la imatge d’Andorra. L’exclusió de qualsevol participant suposa la pèrdua de tots els drets derivats de la condició de participant. Andorra Turisme es reserva el dret de modificar o cancel·lar el sorteig per qualsevol motiu que es consideri oportú, sense necessitat d’avís previ i sense que aquest fet generi cap tipus de dret o d’indemnització per als participants.

Protecció de dades personals: la nostra política de privadesa amb relació a les dades facilitades pels participants es pot consultar aquí.

Llei aplicable i jurisdicció competent: tots els aspectes d’aquestes condicions generals es regeixen per la llei andorrana i qualsevol controvèrsia que se’n derivi s’haurà de resoldre als tribunals del Principat d’Andorra.