Condicions generals del sorteig

En el marc de la campanya de promoció d’estiu 2021: Canvia d’aires a Andorra, la societat pública Andorra Turisme, SAU (en endavant, Andorra Turisme), societat constituïda a l’empara de la Llei 13/2007, de 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA, inscrita al Registre de Societats amb el número 12.506, llibre S-170, folis 161-170, el 21 de gener de 2008, amb NRT 707655-R i domicili al carrer Prat de la Creu, 59-65, bloc D, 4t pis, AD500 Andorra la Vella, organitza un sorteig, que consisteix en una estada en un hotel d’Andorra i activitats d’estiu, en el qual poden participar les persones que es registrin al web visitandorra.com de conformitat amb els termes i les condicions que s’indiquen a continuació.

La participació al sorteig requereix la recopilació de les dades personals que es considerin imprescindibles i l’acceptació expressa d’aquestes condicions generals. Per això, us demanem que les llegiu atentament.

Participants: totes les persones han de ser majors d’edat, no tenir nacionalitat andorrana ni ser residents al Principat d’Andorra i, en inscriure’s al web www.visitandorra.com, han de facilitar les dades següents: nom, cognoms, adreça electrònica, data de naixement, codi postal i país de residència. Només s’admetrà un participant per adreça electrònica.

La participació és gratuïta (a part de les despeses que implica la connexió a la xarxa per accedir al lloc web).

 • Durada: s’hi pot participar del 15/04/2021 al 31/07/2021, ambdues dates incloses.
 • Premi*: entre tots els participants se sortejarà un premi d’una estada per a un màxim de 4 persones que inclou:
  • 3 nits en un hotel rural en règim d’allotjament i esmorzar.
  • 4 entrades a Caldea.
  • Àpat en una borda tradicional.
  • Excursió guiada a llacs d’alta muntanya.
  • Visita a Casa de la Vall.

* El premi no inclou els desplaçaments fins a Andorra i des d’Andorra.

S’haurà de gaudir de l’estada abans del 31 d’octubre de 2021. El contingut del premi està subjecte a canvis causats pel temps, per la disponibilitat dels establiments que hi participen o per causes alienes a Andorra Turisme. El premi és personal i intransferible, i no es podrà intercanviar per diners en efectiu ni per cap altra cosa. En cas d’anul·lació de l’estada per motius aliens a Andorra Turisme, el Guanyador no tindrà dret a cap tipus d’indemnització.

 • Sorteig: es durà a terme el dia 03/08/2021 a les oficines d’Andorra Turisme, al carrer Prat de la Creu 59-65, escala D, 4t pis, AD500 Andorra la Vella.
 • Guanyador: el nom, els cognoms i el país de residència del Guanyador del sorteig es publicaran al lloc web www.visitandorra.com el mateix dia del sorteig. D’altra banda, el Guanyador rebrà informació per correu electrònic sobre com se li lliurarà el premi.

En el moment de recollir-lo, el Guanyador haurà de presentar el document nacional d’identitat o passaport per identificar-se degudament. El Guanyador té l’obligació de proporcionar tota la informació i documentació necessàries en el moment que Andorra Turisme li demani, per comprovar les dades personals que ha facilitat. Des del moment que rebi el correu electrònic en el qual se li comuniqui que és el Guanyador, disposarà d’un termini de 7 dies naturals per acceptar el premi o renunciar-hi. Si, en el termini indicat, el Guanyador no es manifesta o renuncia al premi, o no se’l pot localitzar perquè la identificació facilitada està incompleta o és incorrecta, el premi es declararà desert.

 • Drets d’exclusió i modificació: Andorra Turisme es reserva el dret de no publicar i d’excloure en qualsevol moment de la participació al sorteig tots els participants que consideri que incompleixen aquestes bases, així com les persones que no puguin participar-hi per motius legals o que contradiguin els bons costums i la imatge d’Andorra. L’exclusió de qualsevol participant suposa la pèrdua de tots els drets derivats de la condició de participant. Andorra Turisme es reserva el dret de modificar o cancel·lar el sorteig per qualsevol motiu que es consideri oportú, sense necessitat d’avís previ i sense que aquest fet generi cap tipus de dret o d’indemnització per als participants.
 • Protecció de dades personals: la nostra política de privadesa amb relació a les dades facilitades pels participants es pot consultar aquí.
 • Llei aplicable i jurisdicció competent: tots els aspectes d’aquestes condicions generals es regeixen per la llei andorrana i qualsevol controvèrsia que se’n derivi s’haurà de resoldre als tribunals del Principat d’Andorra.