Congressos a Andorra

les trobades de professionals de diversos sectors que tenen lloc al nostre país i posa´t al dia de les reunions, les convencions i els congressos internacionals que se celebren al Principat.

1