DEVALKART AL MON(T) MAGIC CANILLO

DEVALKART AL MON(T) MAGIC CANILLO

Canillo


El Devalkart és una divertida activitat del Mon(t) Magic de Canillo. 

Canillo


Es tracta d’un petit vehicle sense motor que llisca pendent avall per una pista degudament senyalitzada i abalisada.

Es poden fer descensos pel circuit de Canillo fins al llac del Forn i aquesta activitat està recomanada a partir dels 14 anys.