CONDICIONS LEGALS - FORMULARI DE REGISTRE

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, se l’informa, en qualitat d’usuari, que les dades facilitades passaran a formar part del fitxer responsabilitat d’Andorra Turisme SAU, registrat a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. Les seves dades s’utilitzaran per comunicar-li qualsevol iniciativa amb finalitat promocional i publicitària de les activitats turístiques d’Andorra mitjançant qualsevol canal d’informació. Igualment les seves dades podran ser cedides a empreses terceres que col·laboren amb Andorra Turisme, amb la mateixa finalitat.

Com a usuari vostè haurà de respondre, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i de comunicar qualsevol modificació de les mateixes, quedant Andorra Turisme exempta de qualsevol responsabilitat al respecte.

Així mateix, se l’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les dades. Aquests drets poden ser exercits per l’usuari mitjançant sol·licitud dirigida a l’adreça electrònica lpd@visitandorra.com o per correu postal a C/Prat de la Creu 59-65, bloc D, 4t pis d’Andorra La Vella amb indicació del seu nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport i esmentant el contingut concret del dret exercit.